Original

Original

Rana sorta visokog prinosa. Krtole žute, ujednačene, okruglo ovalnog oblika sa bledo žutom bojom mesa. Pogodna za sve klimate.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.